Zabezpečení dat

Při přenosu zpráv obsahujících údaje pacientů probíhá šifrování dat na počítači odesilatele, dešifrování může provést pouze příjemce na svém počítači. Veškeré odesílané zprávy jsou opatřeny elektronickou značkou a následně zabezpečeny šifrováním. Pro vytvoření elektronické značky i šifrování zpráv jsou poskytovatelem služby vystaveny X.509 certifikáty určené k provádění těchto operací. Tyto certifikáty se vystavují výlučně pro omezený okruh uživatelů, který se sestává ze zákazníků komunikační sítě MEDICAL NET.

Aktuálně používaná technologie pro zabezpečení dat je S/MIME, pro šifrování dat je dat využívána technologie symetrického šifrování Triple-DES s délkou klíče 192 bitů, jednorázové šifrovací klíče jsou následně asymetricky šifrovány pomocí veřejných klíčů příjemce.